Týden neklidu

Protestní akce českých veřejných vysokých škol ve dnech 29. března – 2. dubna 2004

 

 

Připravované aktivity navazují na happening Pohřeb českých vysokých škol, který se konal v Olomouci 2. prosince 2003, a na protestní pochod k Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky organizovaný Vysokoškolským odborovým svazem v  Praze 3. prosince 2003. Výzva k uspořádání Týdne neklidu byla přijata v Olomouci 16. prosince 2003 studenty a pedagogy, kteří se těchto protestů zúčastnili. Cílem je podpořit  Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol a jejich projekt radikální reformy veřejných vysokých škol, který konečně dá vysokoškolskému vzdělání v České republice jako jednomu ze států Evropské unie místo, které mu patří, a mladé generaci vytvoří příležitost ke studiu bez  omezení.

 

Akce pořádané v rámci Týdne neklidu budou usilovat o:

-         poskytnutí informací široké veřejnosti o současném stavu českého vysokého školství, zejména středoškolákům-uchazečům o studium a jejich rodičům, a o získání podpory této veřejnosti pro změnu

-         vytvoření předpokladů ke společnému postupu České konference rektorů, Rady vysokých škol, Vysokoškolského odborového svazu, senátů a ostatní akademické obce

-         závazné převzetí společné odpovědnosti vlády a zákonodárců za vzdělání mladé generace v České republice, které povede k zásadní změně současné neudržitelné situace a která bude vyjádřena ve státním rozpočtu České republiky na rok 2005.

 

Nynější představa počítá s různými formami protestů, přednášek, filmových projekcí, benefičních vystoupení osobností české kultury a studentských happeningů. Organizátoři Týdne neklidu vyzývají další vysoké školy, aby se k protestům podle svých možností připojili. Organizace protestů se mohou ujmout senáty, studentské či odborové organizace nebo neformální iniciativy. Každá škola či fakulta může dát najevo nesouhlas různými způsoby, od pouhé petiční podpory ze strany senátů či studentů až po veřejná protestní vystoupení. Všechny reprezentace a grémia by měly začít oslovovat poslance a senátory ze všech regionů a oborů. Jsme připraveni ke koordinaci společných akcí. Nabízíme „putovní“ cyklus přednášek nebo projekcí filmů, připravovaných v Olomouci, pro další školy. V případě, že se do účasti na Týdnu neklidu zapojí reprezentativní část vysokých škol, navrhujeme uspořádat protestní pochod Prahou v poslední den Týdne, tedy v pátek 2. dubna 2004, organizovaný všemi reprezentacemi akademické obce.

 

Příprava programu Týdne neklidu na Univerzitě Palackého v Olomouci

1. Přednášky pro akademickou obec a veřejnost, zejména zájemce o studium.

Odborníci z  České republiky a ze zahraničí pronesou cyklus přednášek o financování vysokých škol v České republice a v Evropské unii, o vysokých školách jako veřejnoprávních institucích, o úloze vysokých škol ve vzdělání,  ekonomice a  politice v demokratických podmínkách, o historii protestních studentských hnutí ve světě, o úloze českých studentů v roce 1968 a při událostech 17. listopadu  1989 apod.

2.    Poslanecký den

Týden neklidu vytvoří prostor pro poslance a senátory Parlamentu České republiky, aby  vyslechli stanovisko akademické obce a zaujali postoj. Při této příležitosti by bylo možné uskutečnit pracovní setkání předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol, ať už samostatně, s přijetím zásadního stanoviska, nebo jako součást setkání s poslanci a senátory. Za největší přínos bychom pokládali situaci, při níž by se sešli nejvyšší představitelé reprezentace vysokých škol, vlády a parlamentu a společně přijali závazné rozhodnutí o změně. Chceme přimět politické elity k dialogu, který dosud nezačal, a k činům, o nichž zatím neuvažují.

3.    Veřejná shromáždění a vystoupení

Předpokládáme, že akademické senáty UP uspořádají společný mítink akademické obce, na němž se vyjádří k nynější situaci v českém vysokém školství. Pravděpodobně ve čtvrtek 1. dubna pořadatelé Týdne neklidu v Olomouci svolají veřejné shromáždění na Horním náměstí, které osloví veřejnost a jež budou doprovázet happeningy a další studentská vystoupení.

4.    Téma studentského protestního hnutí ve filmu

Pro akademickou obec, uchazeče o studium na vysokých školách a další veřejnost bude během týdne uspořádána malá přehlídka filmů, které se nějakým způsobem dotýkají studentských revolt. Pro přehlídku budou získány tyto filmy: Trojka z mravů (režie Jean Vigo), Kdyby (režie Lindsay Anderson), Zabriskie Point (režie Michelangelo Antonioni) a Jahodová proklamace (režie Stuart Hagman).

 

 

5.    Benefiční představení ve prospěch veřejných vysokých škol

Organizátoři se pokusí získat několik prominentních osobností české kultury pro solidární vystoupení na univerzitní půdě ve prospěch českého vysokého školství.

 

 

Za organizátory Týdne neklidu v Olomouci:

Doc. PhDr. Jiří Štefanides, člen Akademického senátu UP, stefanid@ffnw.upol.cz

Mgr. Petr Bilík, iniciativa Počítejte s námi!, petr.bilik@email.cz

 

V Olomouci 11. ledna 2004

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).