Program protestního happeningu

 

Pohřeb českých vysokých škol

Veselá fikce o smutné realitě

 

2001

První část triptychu se konala 8. 11. 2001 v Olomouci, kdy vysokoškoláci symbolicky „sťali“ zdejší fakulty, Ostravskou univerzitu a Slezskou univerzitu Opava pro jejich zjevnou nadbytečnost.

 

2003

Bez vysokých škol bude líp

Olomouc, 2. prosince:

Ukazuje se, že tehdejší popravy byly nedostatečné a problémy státního rozpočtu se fatálně zvětšují. Studenti proto přikročí ke konečnému řešení, které nepochybně vládu a poslance uspokojí: v tento den budou v Olomouci zpopelněny všechny české vysoké školy, bez ohledu na to, projeví-li samy zájem.

Čas a místo:

Průvod se shromáždí na nádvoří Informačního centra UP v Olomouci a vyjde v 10.00 hodin.

 

Morava zdraví Prahu

Praha, 3. prosince:

Závěrečná, třetí část happeningu se uskuteční v Praze. Na počátku bude převoz ostatků českých vysokých škol z Moravy do hlavního města Prahy a jejich přenesení v průvodu do Sněmovní ulice. Studenti pietně uloží ostatky vysokých škol ke zdem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předají poslancům a vládě, právě projednávajícím státní rozpočet na rok 2004, vlastní iniciativní příspěvek k řešení neřešitelných problémů: vysoké školy přestaly existovat a vláda ušetří mnoho miliard, které nutně potřebuje pro banky, železárny a baseballová hřiště. Průvod proto bude mít uvolněnou optimistickou atmosféru.

Čas a místo:

Průvod se shromáždí na náměstí Jana Palacha před Filozofickou fakultou UK a vyjde ve 12.45 hodin.

 

K účasti v průvodu jsou srdečně zváni studenti a pedagogové všech českých vysokých škol. Přijďte rovněž pomoci naší vládě v její truchlivé situaci, nejlépe ve veselých kostýmech a s dobrou náladou!

 

Pořadatelé:

Akademický senát a Vysokoškolský odborový svaz Filozofické fakulty UP Olomouc.

Happening bude uspořádán jako konkrétní odpověď na usnesení Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. října 2003. Toto usnesení najdete na těchto stránkách.

 

Kontakt na pověřeného zástupce:

Doc. PhDr. Jiří Štefanides, stefanid@ffnw.upol.cz

tel. 585 433 410 nebo 585 633 421.

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).